Algemene voorwaarden

Indien wij werkzaamheden verrichten voor bedrijven dan zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) van toepassing. Als wij werkzaamheden verrichten voor een particuliere opdrachtgever dan de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) van toepassing.

Beide algemene voorwaarden zijn via de onderstaande link te downloaden en liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld en kosteloos toegezonden.

Bestanden:
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)
ALIB 2007